Mens, Veiligheid en Omgeving

Wat mogen wij voor u doen?

Dutch Hospitality | Oefeningen


Hoe meer je oefent hoe beter je wordt…

 

Wat is het nut van een calamiteitenplan als deze niet minimaal jaarlijks getoetst wordt, alleen door te oefenen kun je vaststellen of het plan nog aansluit in uw organisatie. Door regelmatig te oefenen krijgt de onderneming de zekerheid of iedereen binnen het bedrijf zijn taak bij een ontruiming of calamiteit kan uitvoeren.

 

Volgens de ARBO-wet bent u verplicht als ondernemer om minimaal 1x per jaar een oefening te laten plaats vinden.

 

Doelstelling van de oefening is het toetsen van het calamiteitenplan om bij een calamiteit de kans op slachtoffers, onnodige schade of derving zo klein mogelijk te houden.

 

Vrijblijvende informatie over oefeningen in uw bedrijf?

info@dutchhospitality.nl

            


  

 

Dutch Hospitality bv Hardwareweg 4
3821 BM Amersfoort
E: info@dh-s.nl 
I: www.dutchhospitality.nl
T: 033-4546741
NL73 KNAB 0765 1925 00
KvK-nummer: 643 82 729
BTW nr: 
NL855643547B01